Friss voor Horeca is een onderdeel van Friss voor Thuis en Friss Dienstverlening.

Bent u klant van Friss Dienstverlening of een van zijn onderdelen en wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren? Vanuit de nieuwe privacywetgeving bieden wij u de mogelijkheid aan om ons hier om te vragen. Stuur uw vraag aan info@frissvoorthuis.nl.